Privacy- en klachtenreglement

Persoonsgegevens

 

Alle informatie die u aan Zichtbaar Contact verstrekt valt onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.

 

Aan het begin van een video hometrainingstraject vragen wij uw toestemming om, indien nodig, met derden te overleggen. Overleg met derden kan in sommige situaties de kwaliteit van zorg versterken. Dit wordt vooraf met u afgestemd.

In overleg met u rapporteren wij resultaten naar verwijzers.

 

Gegevens worden na de wettelijk vastgestelde termijn door ons vernietigd.

 

Klachten

 

Wij hopen van harte dat ons aanbod aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over de begeleiding of ons aanbod, dan kunt u dit rechtstreeks aan ons melden. Wij kijken dan samen met u op welke manier wij de klacht kunnen oplossen.

 

Wanneer wij er samen niet uitkomen, kunt u zich tot onze klachtencommissie richten. Zij zullen uw klacht verder behandelen.