Werkwijze

Werkwijze

 

Zichtbaar Contact kent een eenvoudige en duidelijke werkwijze volgens de volgende drie stappen:

 

1 Intakegesprek

We beginnen altijd met een intakegesprek. We bespreken hoe je contact verloopt met je kind en welke vragen je hebt.

 

2 Plan van aanpak

Daarna stellen we samen een plan van aanpak op. We spreken af hoeveel bezoeken we denken nodig te hebben. Vaak zijn 3 video-opnames voldoende om je een basis te geven voor goed contact.

Als we je vragen niet kunnen beantwoorden, denken we mee over andere passende begeleiding.

 

3 Aan de slag

Bij video home training filmen we in je eigen omgeving een dagelijks moment (bad, spel of eetsituatie). We analyseren de beelden en bekijken deze daarna samen met jou. We geven antwoord op jullie (opvoedings)vragen. Daarnaast krijg je praktische informatie hoe je het contact met je kind kunt bevorderen.

 

 

Aan het eind van de begeleiding ontvang je en beknopt verslag. Hierin staan de adviezen die bij het bekijken van de beelden naar voren kwamen. In overleg wordt een verslag naar de verwijzer gestuurd.

 

De opnames die wij maken zijn alleen voor gebruik tijdens de begeleiding en zijn eigendom van ouders.

Aan het eind van de begeleiding dragen wij alle beelden over of vernietigen deze.