Video-Hometraining

Wat is Video Hometraining?

Video hometraining is een methodiek om ouders te helpen de (contact-)signalen van hun kind te herkennen. Aan de hand van videobeelden van dagelijkse (verzorgings-)momenten krijgen ouders inzicht hoe zij op deze signalen kunnen reageren. In een gesprek krijgen ouders antwoord op (specifieke) vragen over contact, communicatie en ontwikkeling van hun kind.

 

Doel

 

Het (opnieuw) leren herkennen en begrijpen van initiatief en intentie van het kind en te komen tot een plezierig contact tussen ouder en kind:

 • een goed contact en hechting met ouders;
 • het vergroten van de kwaliteit van interactie tussen ouder en kind;
 • het optimaliseren van opvoedingsvaardigheden van de ouders;
 • het voorkomen van (sociaal-emotionele) ontwikkelingsproblemen bij kinderen;
 • het aansluiten bij de ontwikkelingsstappen van het kind.

 

Doelgroep

 

Ouders die vragen hebben over opvoeding, contact en/of communicatie met hun kind.

Denk hierbij aan ouders waarbij:

 • de hechting met hun kind onder druk staat of moeilijk tot stand lijkt te komen;
 • de interactie met hun kind onder druk staat door onbegrip, irritaties en machteloosheid;
 • een kind veelvuldig huilt;
 • er spanning is rondom de opvoeding;
 • opvoedingsvaardigheden tekortschieten waardoor het contact met het kind negatief verloopt;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind onder druk staat door problemen in de communicatie en het contact met het kind;
 • een kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down, een meervoudige of enkelvoudige beperking;
 • een kind (chronisch) ziek is of er sprake is van een ingrijpende ziekenhuisopname, waardoor ontwikkeling en contact onder spanning staan.